Kullanım Şartları

 • 1.Sözleşmenin onaylanması

Ziyaretçiler, www.ozbekperde.eu üye kayıt formunu doldurup onayladığında bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya sipariş verdiği andan itibaren www.ozbekperde.eu sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş ve onaylamış sayılır.

 • 2.Hizmetlerin Tanımı

www.ozbekperde.eu sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.ozbekperde.eu sitesinden alışveriş yapma imkânına sahip olur.

 • 3. www.ozbekperde.eu üyelik sistemi

www.ozbekperde.eu müşterisi "e-posta adresi" ve "şifre" ile üyeliğini oluşturabilir. Belirlenen "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. www.ozbekperde.eu, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının www.ozbekperde.eu üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için e-posta adresi ve şifresini girmesi gereklidir.

 • 4.Üye'nin yükümlülükleri

www.ozbekperde.eu servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma gibi durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.ozbekperde.eu 'nun sorumlu olmayacağını, www.ozbekperde.eu 'da sunulan hizmetlere www.ozbekperde.eu tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.ozbekperde.eu’nun sorumlu olmayacağını, Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, www.ozbekperde.eu servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.ozbekperde.eu 'dan tazminat talep etmemeyi, www.ozbekperde.eu 'dan izin almadan www.ozbekperde.eu servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, www.ozbekperde.eu 'nun, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde www.ozbekperde.eu 'nun gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, www.ozbekperde.eu 'nun, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, www.ozbekperde.eu adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 • 5. www.ozbekperde.eu 'ya verilen yetkiler

www.ozbekperde.eu herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.ozbekperde.eu 'nun üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. E-posta adresi ve şifre ile www.ozbekperde.eu tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. www.ozbekperde.eu tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olup bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir. www.ozbekperde.eu kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetinden doğan telif haklarına sahiptir. www.ozbekperde.eu 'nun satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. www.ozbekperde.eu, müşterinin onayı olmadan www.ozbekperde.eu bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, www.ozbekperde.eu bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. www.ozbekperde.eu 'deki ürünlerin fotoğrafları yüksek çözünürlüklü kamera ile çekilmiş olmasına rağmen orijinal kumaşla az da olsa farklılık olabilir. www.ozbekperde.eu 'da satılan ürünlerin kullanma talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan bozulmalardan www.ozbekperde.eu sorumlu değildir. www.ozbekperde.eu 'da satılan ürünler www.ozbekperde.eu 'ya veya ilgili üretici firmaya ait olup kopyalanması yasaktır. www.ozbekperde.eu 'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü www.ozbekperde.eu 'ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.ozbekperde.eu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. www.ozbekperde.eu üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.ozbekperde.eu 'nun sorumlu olmadığını kabul eder. www.ozbekperde.eu, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklik yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.ozbekperde.eu üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.ozbekperde.eu ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

 • 6.Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu

www.ozbekperde.eu, müşterilerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* (“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; Kanun gereğince , Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması , hizmetlerimizin ifa edilmesi ,firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır. İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız sırasında , çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanmanız halinde kullanıcı güvenliğiniz için müşteri temsilcilerimiz tarafından istenilen bilgiler ve beyanlarınızın kayıt altına alınması ile, belgeli alan adları ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri ; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez. Kişisel verileriniz, siparişlerin teslimi için nakliye firmalarının talep ettiği zorunlu bilgiler ile sınırlı olmak üzere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir. Kanun’un İstisnalar başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Özbek Perde'ye yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz. * 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • 7.Fiyatlar

Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz satış kurları kullanılmaktadır.

 • 8. Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler www.ozbekperde.eu şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 • 9. Ürün Teslimatı

Siparişlerin gönderim süreci, kredi kartı güvenlik kontrolünün tamamlanması, havale/eft, Western Union, Paypal benzeri ödeme seçeneklerini kullanarak ödemenizin onaylanmasıyla başlar. İnternet üzerinden Kredi Kartı / Banka Havale / Eft / Western Union / Paypal ile yaptığınız tüm alışverişlerde üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine, sipariş ettiğiniz ürünler kargo ile teslim edilir. Böylece İnternet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz bize bildirdiğiniz gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz. Ortalama gönderim süresi ürün gruplarına göre değişebilmektedir. Genel olarak ürünler (1 ile 7) iş gününde kargoya verilebilmekte olup nadiren tedarik sürecine bağlı olarak kısa süreli gecikmeler yaşanabilir, bu durumda size e-posta ile bilgi verilir. Belirtilen özel ölçüler veya taleplere göre sipariş üzerine üretilen ürünlerin geri iadesi mümkün olmamaktadır. Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullandığınız kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürününüzü size teslim eder. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir.

 • 10. Ürün İadesi

Sipariş üzerine üretilmeyen hazır ürünlerin orijinal ambalajları açılmadığı sürece ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. Belirtilen özel ölçüler veya taleplere göre sipariş üzerine üretilen ürünlerin geri iadesi mümkün olmamaktadır.

 • 11. www.ozbekperde.eu kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.ozbekperde.eu defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten www.ozbekperde.eu kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin ve telif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 12.Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 • 13.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bor Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 • 14.Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 • 15. Fesih
 • www.ozbekperde.eu dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
  Bu site içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları www.ozbekperde.eu’ya aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.